Υποτροφίες Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το υπ΄αριθμ. 129065/Ζ1/20-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από τα έσοδα των κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το συνημμένο αρχείο: https://share.uowm.gr/download/1699c2945b297e455894ab44b792bb273321.html 

Έναρξη Περιόδου Δηλώσεων & Διανομών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακαδ. έτος 2022-2023

    Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023*.

 Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

                                                                                                                                 Από το Τμήμα

Δήλωση Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

    Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος (εκτός του 1ου έτους), θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr  αυστηρά από 14/10/2022  έως 04/11/2022. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

      1. Το μάθημα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ, θα διδαχθεί και θα εξεταστεί μόνο στο ακαδ. έτος 2022-23 (χειμερινό εξάμηνο, θα ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα). Ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση αυτού από τους φοιτητές του 5ου έτους και παλαιοτέρων.
      1. Τα μαθήματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ I και ΗΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, δεν θα διδαχθούν κατά το ακαδ. έτος 2022-23 αλλά θα πραγματοποιηθεί μόνο η εξέτασή τους στο εαρινό εξάμηνο. Ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση αυτών στο εαρινό εξάμηνο, για όσους φοιτητές  προτίθενται να εξεταστούν σε αυτά.
      2. Το μάθημα ΘΕΡΜΑΝΣΗ -ΨΥΞΗ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ , αντικαθίσταται από το μάθημα ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων,  δε θα δοθεί παράταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όταν κάνετε τη δήλωση των μαθημάτων σας μην ξεχνάτε να πατήσετε αποστολή, διαφορετικά η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Από το Τμήμα

Δήλωση Κατεύθυνσης Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ου και 5ου ΕΤΟΥΣ

Για όσους έχουν έτος εισαγωγής 2018-19

Οι φοιτητές που τώρα εισήλθαν στο 5ο έτος σπουδών, θα πρέπει να δηλώσουν κατεύθυνση και κύκλο σπουδών στέλνοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΟ ΑΕΜ, ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ με e-mail στο   mech@uowm.gr                 από 10-12/10/2022 αποκλειστικά.

Για όσους έχουν έτος εισαγωγής 2019-20

Οι φοιτητές που τώρα εισήλθαν στο 4ο έτος σπουδών, θα πρέπει να δηλώσουν κατεύθυνση  σπουδών στέλνοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΟ ΑΕΜ, ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  με e-mail στο mech@uowm.gr  από 10-12/10/2022 αποκλειστικά.

Σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση που θα αφορά σε δηλώσεις μαθημάτων για όλους τους φοιτητές πλην των πρωτοετών, των οποίων η δήλωση θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος, μόνο για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23.