Δημόσια Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής που Εκπονείται από την κα Κούσκουρα Αμαλία

Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και ώρα 9.30, στην αίθουσα ΑΠ3_9, (στο κτίριο της Πολυτεχνειούπολης, στην περιοχή ΖΕΠ, στην Κοζάνη), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη – εξέταση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Κούσκουρα Αμαλίας. Το θέμα της διατριβής είναι:

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΈΝΕΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΕΣ: ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΉ ΜΈΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΉΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ. (EVALUATION OF POLICIES FOR REGIONAL COMPETITIVENESS IN LESS DEVELOPED REGIONS: AN APPROACH WITH THE MULTICRITERIA METHOD OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS)

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι σε περίπτωση που θα είναι αδύνατη η φυσική σας παρουσία,  θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και με τηλεδιάσκεψη:

Σας παραθέτω το σχετικό σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mech5

Meeting ID: 834-462-3893