Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του ΤΜΜ του ΠΜΔ για το Χ.Ε. 2023-2024