Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Ετους 2020-2021 και 2021-2022 από το Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Τα υπ’ αριθμ. 47930/Ζ1/27-04-2023  και 47943/Ζ1/27-04-2023 έγγραφα  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν σε προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους  2020-2021 και 2021-2022 – αντίστοιχα –  από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία: https://share.uowm.gr/download/2144ee36c7ed059efb7a34147231aa21fa88.html