Διαδικτυακή Ενημέρωση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2022 – 2023

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε διαδικτυακή ενημέρωση για τη διαδικασία των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση (Μέσω ΕΣΠΑ) την Τετάρτη 21/12/2022 στις 16:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/my/uowm.g.cdm.