Δήλωση Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

    Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος (εκτός του 1ου έτους), θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr  αυστηρά από 14/10/2022  έως 04/11/2022. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

      1. Το μάθημα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ, θα διδαχθεί και θα εξεταστεί μόνο στο ακαδ. έτος 2022-23 (χειμερινό εξάμηνο, θα ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα). Ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση αυτού από τους φοιτητές του 5ου έτους και παλαιοτέρων.
      1. Τα μαθήματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ I και ΗΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, δεν θα διδαχθούν κατά το ακαδ. έτος 2022-23 αλλά θα πραγματοποιηθεί μόνο η εξέτασή τους στο εαρινό εξάμηνο. Ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση αυτών στο εαρινό εξάμηνο, για όσους φοιτητές  προτίθενται να εξεταστούν σε αυτά.
      2. Το μάθημα ΘΕΡΜΑΝΣΗ -ΨΥΞΗ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ , αντικαθίσταται από το μάθημα ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων,  δε θα δοθεί παράταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όταν κάνετε τη δήλωση των μαθημάτων σας μην ξεχνάτε να πατήσετε αποστολή, διαφορετικά η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Από το Τμήμα