Ανακοινώσεις Σίτισης & Στέγασης για Πρωτοετείς Φοιτητές

Υποβολή Αιτήσεων Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες στην Κοζάνη 2022-2023 για Πρωτοετείς Φοιτητές… 

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης  το 2022-2023 για Πρωτοετείς Φοιτητές… 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Δωρεάν Σίτιση 2022-2023…

Υπόδειγμα Εκκαθαριστικού 2021…