Υποτροφίες Ακαδημαϊκού ‘Ετους 2020-2021 από το κληροδότημα ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Υποτροφίες για Σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου στο Εσωτερικό, Ακαδημαϊκού ‘Ετους 2020-2021, από τα ‘Εσοδα του Κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, του υπ’ αριθμ. 99763/Ζ1/09-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το συνημμένο μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/34375bccc60003dfae9cec1b34a26dcffda3.html.