Πρόγραμμα Ενίσχυσης Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

Προς ενημέρωση όλων των φοιτητών τα υπ’ αριθμ. 29199/25-05-2022, 29076/20-05-2022 και 29077/20-05-2022 έγγραφα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορούν σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο τα συνημμένα αρχεία.: https://share.uowm.gr/download/5381945ff706dd3b9c709bb15ba8709fc806.html