Απόφαση Συγκλήτου – Σύσταση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου & Οδηγίες για την Εξεταστική Περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ.’Ετους 2021-2022

Η υπ’ αριθμ. 163/25-05-2022 απόφαση συνεδρίασης της Συγκλήτου που αφορά στη σύσταση Υγειονομικού πρωτοκόλλου και στις οδηγίες για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, το συνημμένο αρχείο: https://share.uowm.gr/download/44892049e5e4fd0fb229c85c57e81078ba67.html