Ανακοίνωση για την αργία της Πρωτομαγιάς 2022

Ανακοινώνεται ότι η αργία της Πρωτομαγιάς μετατίθεται για τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Τα μαθήματα μετά τις διακοπές του Πάσχα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 3 Μαΐου 2022.

Η υπ’ αριθμ. 33566/2022 υπουργική απόφαση με την οποία η αργία της 1ης Μαΐου 2022 μεταφέρεται στις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα, έχει δημοσιευτεί στο  ΦΕΚ τ.Β’ 1758/11-04-2022.