Πρόγραμμα Υποτροφιών του Πανεπιστημίων της Σόφιας «St Kliment Ohridiski» και του Veliko Turnovo «St. St. Cγrill and Methodius»

Το υπ’ αριθμ. 34393/Ζ1/28-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας… και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίων της Σόφιας «St Kliment Ohridiski» και του Veliko Turnovo «St. St. Cγrill and Methodius».