Υποτροφία για Mεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Aix-Marseille Université στη Γαλλία

Το Πανεπιστήμιο «Aix-Marseille Université» στη Γαλλία προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Η υποτροφία καλύπτει:

  • 10.000€ / έτος, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο έτη (η ανανέωση γίνεται υπό προϋποθέσεις)
  • στέγαση σε φοιτητική εστία (μετά από εμπρόθεσμη αίτηση για τη στέγαση)
  • ατομικές υπηρεσίες εγκατάστασης με την άφιξη στη Γαλλία

Οι υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στα κάτωθι πεδία:

Architecture – Urban and Regional Planning, Biology, Chemistry, Environment, Computer Science, Mathematics, Physical Sciences, Health – Community Services, Engineering, Humanities – Social Sciences

Η προθεσμία αιτήσεων για τους υποψηφίους λήγει στις 30 Ιουνίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/0017e6369998aa4f12231b0252066f31a164.html

και στην ιστοσελίδα: https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1466