Αξιολογήσεις Διδακτικού ‘Εργου Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,  μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου: http://qau.uowm.gr