Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου

δείτε…