Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%) για τη Χορήγηση Δωρεάν Σίτιση & Διαμονή στις Φ.Ε., κατά το Ακαδ. ‘Ετος 2021-2022

Ανακοίνωση προς του πρωτοετείς φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες για δωρεάν σίτιση

Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές που πάχουν από σοβαρές παθήσεις για διαμονή στις Φ.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ