Ανακοίνωση για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το Ακαδ. ‘Ετος 2020-2021