Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ κ. Αθανασίου Κυργιαζόγλου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας zoom, η δημόσια εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα κου Αθανάσιου
Κυργιαζόγλου. Η εξέταση είναι ανοιχτή στο κοινό. Ο τίτλος της Διδακτορικής
Διατριβής είναι: «Θεωρητική και πειραματική μελέτη ΜΚΕ σιδηρομαγνητικών
υλικών με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους».
Ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος zoom: https://zoom.us/my/uowm.mech4