Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών 5-9 Ιουλίου 2021

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Ενημερώνουμε  τους φοιτητές, ότι η εξέταση των διπλωματικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 5-9 Ιουλίου 2021.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στις παραπάνω ημερομηνίες, θα πρέπει, αφού συνεννοηθούν με τους επιβλέποντες καθηγητές τους,  να ενημερώσουν τη Γραμματεία από 10-17 Ιουνίου. (στέλνοντας email  στο atzika@uowm.gr, με όνομα, ΑΕΜ, τίτλο διπλωματικής εργασίας –ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ-, επιβλέποντα Καθηγητή).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη υποβάλει στη Γραμματεία το έντυπο ανάληψης της Διπλωματικής εργασίας τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν.

                                                                                                                     από τη Γραμματεία