Δημιουργία Εξεταστικού Κέντρου για Φοιτητές που δε Διαθέτουν τον Απαραίτητο Τεχνικό Εξοπλισμό για την Εξεταστική Περίοδο Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοίνωση Δημιουργίας Εξεταστικού Κέντρου για τις Εξετάσεις του Εαρινού Εξ. 2020-2021

Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις για το Εξεταστικό Κέντρο

Χειρόγραφη Δήλωση Αρνητικού TEST-COVID