Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν με τον υψηλότερο αριθμό μορίων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης :

Α/Α

ΑΕΜ

1

2216

2

2235

3

2169

4

1977

5

2131

6

2339

7

2261

8

1962

9

2079

10

2226

11

1723

12

2047

13

2172

14

2321

15

2215

Αναπληρωματικοί φοιτητές/τριες με τον υψηλότερο αριθμό μορίων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης : 

16

1829

17

2097

18

2096

19

1890

20

1466

21

1685

Η τρίμηνη συνεχόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2021.

Η διάρκεια της π.α. είναι 3 μήνες συνεχόμενοι.

Σας παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, την κα Δημάκη Αθηνά στο κινητό 6986900430 ή στο mail: adimaki@uowm.gr .

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Π.Α. για το ΤΜΜ,

Γεώργιος Νενές,

Αν. Καθηγητής ΤΜΜ