Δοκιμαστικές εξετάσεις Τρίτη 26/01/2021 (Moodle)

Δοκιμαστικές εξετάσεις Τρίτη 26/01/2021 (Moodle)

Καλούμε τους φοιτητές να συμμετάσχουν την Τρίτη 26/1 και ώρα 11:00 στη δοκιμαστική εξέταση του Τμήματός (μάθημα «demo»), προκειμένου να εξοικειωθούν περισσότερο με την εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας «moodle». Η συμμετοχή σας πρέπει να γίνει μέσω του link

https://exams.uowm.gr/, χρησιμοποιώντας για την εισαγωγή σας στο σύστημα τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. 

Παρακαλούμε, πριν προχωρήσετε στην είσοδο στο https://exams.uowm.gr/ να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να παρακολουθήσετε τα σχετικά video. Μετά την είσοδο σας στο σύστημα, θα πρέπει να επιλέξετε το μάθημα που περιέχει τη λέξη “Demo“. Από εκεί θα συνδεθείτε στο zoom. 

Σε περίπτωση προβλήματος με την παραπάνω διαδικασία συνδεθείτε  στην ψηφιακή αίθουσα  mech1 (https://zoom.us/my/uowm.mech1 Meeting ID: 519-288-0916). 

Η τριμελής επιτροπή