Παρουσίασεις Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”

Προγραμματίζονται για την Τρίτη 15/9 παρουσιάσεις 3 μεταπτυχιακών διατριβών του Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων” στο χρονικό διάστημα 17:00-18:30.

Οι φοιτητές είναι οι κάτωθι:
Αντώνιος Γαλέτας
Α.Ε.Μ. : 40
Τίτλος διπλωματικής εργασίας : «Ευρωπαϊκό δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και ανάλυση ατυχημάτων»
Επιτροπή καθηγητών : Ι. Μπακούρος, Ρ. Σωτηροπούλου, Ε. Τάγαρης

Ελένη Κεχαγιά
Α.Ε.Μ. : 50
Τίτλος διπλωματικής εργασίας : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Επιτροπή καθηγητών : Ρ. Σωτηροπούλου, Ι. Μπακούρος, Ε. Τάγαρης

Δημήτριος Περιβολάρης
Α.Ε.Μ. : 63
Τίτλος διπλωματικής εργασίας : «Αέριοι ρύποι από τα διυλιστήρια και σύγχρονες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος»
Επιτροπή καθηγητών : Ρ. Σωτηροπούλου, Ι. Μπακούρος, Ε. Τάγαρης