Παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Πολυχρονιάδη Αλέξανδρου με τίτλο «Προσομοίωση και έλεγχος πιθανών βελτιστοποιήσεων σταθμού συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος με τη χρήση του λογισμικού Gate Cycle»

Την Πέμπτη 23/7/2020 στις 09:30  στην ψηφιακή αίθουσα Mech5 (https://zoom.us/my/uowm.mech5   Meeting ID 834-462-3893) του ΤΜΜ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Πολυχρονιάδη Αλέξανδρου με τίτλο «Προσομοίωση και έλεγχος πιθανών βελτιστοποιήσεων σταθμού συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος με τη χρήση του λογισμικού Gate Cycle»,  στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»: