Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”

Την Τρίτη 30/6 από 14.00 – 16:00 στην ψηφιακή αίθουσα Mech3 (https://zoom.us/my/uowm.mech3  Meeting ID 209-297-7998) του ΤΜΜ θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις μεταπτυχιακών εργασιών των παρακάτω φοιτητών, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»:

 

  • Αλέξανδρος Σουμελίδης, τίτλος M.Ε.: » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ» (Επιβλέπων Καθηγητής: Ε. Τάγαρης)

 

  • Άγγελος Πουτούκης, τίτλος M.Ε.: » Εκπομπές ρύπων από τη μονάδα τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας» (Επιβλέπων Καθηγητής: Ε. Τάγαρης)

 

  • Μαρία Σαμσάκη, τίτλος M.Ε.: » Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στον ΥΗΣ Αγρα » (Επιβλέπων Καθηγητής: Ι. Μπακούρος)

 

  • Ευμορφία Κωτσιαρή, τίτλος M.Ε.: » Λειτουργία – Ελεγχος και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων» (Επιβλέπων Καθηγητής: Ι. Μπακούρος)