Επέκταση Ισχύος Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου για διδακτορικούς φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα των διδακτορικών φοιτητών, υπολογίζεται πλέον στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του δικαιούχου.

Αναφορικά με τους φοιτητές που έχουν παραλάβει ήδη ακαδημαϊκή ταυτότητα και δεν περιλαμβάνουν τη νέα διάρκεια στην ισχύ του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επιστραφούν πίσω στους φοιτητές για διορθώσεις ώστε να υποβληθούν εκ νέου και να ενημερωθεί η ισχύς τους.

 Για οποιαδήποτε απορία υπάρχει οι φοιτητές μπορούν να καλούν το Γραφείο Αρωγής Χρηστών και τηλεφωνικά στο 215 215 7855, (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00) αλλά και μέσα από το σύστημα έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.