Χρήσιμες Ιστοσελίδες & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου

Για να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, Συγγράμματα, Πάσο, E-class κλπ) απαιτείται να έχετε ενεργοποιήσει τους κωδικούς σας.

Δείτε εδώ το εισαγωγικό βίντεο ] για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε μόλις πάρετε το Δελτίο Ενεργοποίησης.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Πληροφορικής

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

IAESTE (Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών)

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Δι@ύγεια (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ανάρτηση Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων)

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

 Γενικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 Εύδοξος (Ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης συγγραμμάτων)

Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο)

Πίθος – Υπηρεσία online Αποθήκευσης Αρχείων (50GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου online για φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας)

ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ Δωρεάν εμπορικό λογισμικό από τη Microsoft και άλλες εταιρίες (Το λογισμικό προσφέρεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του εκπαιδευτικού / ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ/ΤΕΙ και των Eρευνητικών Kέντρων. Η πιστοποίηση γίνεται με τη χρήση username/password που έχετε αποκτήσει από το Ίδρυμα στο οποίο ανήκετε.)

Autodesk Education Community (Δωρεάν και Νόμιμα τα προγράμματα της Autodesk, όπως το AutoCAD. Η εγγραφή πραγματοποιείται δηλώνοντας το  φοιτητικό σας email)

Δες την Ψηφιακά 2.0

Δικτυακή πύλη για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού κώδικα

HellasGRID (παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης (HighPerformanceComputing, HighThroughputComputing) στην ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα)

 Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης – Βιντεοδιάσκεψης

GUnet (Το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο)

eclass.gunet.gr (Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης)

Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης

Κέντρου Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (ΚΥΜΑ)

Ανακοίνωση Ζωντανών Μεταδόσεων για τους Φορείς του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

 Ελληνικά Πανεπιστήμια

Ανώτατη Σχολή Κάλων Τεχνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ιόνιο πανεπιστήμιο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Παιδεία

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΕΔΕΤ(Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας)

ΕΣΠΑ

ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας)

ΕΚΤ Εθνικό αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

ΕΚΤ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

ΕΚΤ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ζέφυρος (Πρόσβαση στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)

  

Επαγγελματικές Οργανώσεις

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΑΕ (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η)

Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνδεσμοι άμεσης πρόσβασης της Ε.Ε. για σχολεία και Πανεπιστήμια

SCIENTIX (Η κοινότητα για την επιστημονική εκπαίδευση στην Ευρώπη)

Εκπαίδευση και Νεολαία (πληροφορίες για Σπουδές και Έρευνα)

Build UP (The European portal for energy efficiency in buildings)

Ερευνητικά Κέντρα – Ζώνες Καινοτομίας

Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης: ΕΚΕΤΑ

Λοιπές Οργανώσεις

SynEnergia (Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας)

Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) Βορείου Ελλάδος

Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

Βιοχωριό (project το οποίο αναφέρεται σε φοιτητές και μηχανικούς – ανοιχτή ομάδα βιώσιμου σχεδιασμού, παρουσίαση των αρχών της οικολογικής δόμησης)