ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Σοφία Παναγιωτίδου

Θέση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο 105, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 24610 56643

Fax: +30 24610 56601

email: span@uowm.gr

Σπουδές

2006 PhD στη Βελτιστοποίηση Συνδυασμένων Διαδικασιών Συντήρησης και Ελέγχου Ποιότητας, ΑΠΘ

2002 MSc στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, ΑΠΘ

2000 Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ 

Επαγγελματική Εμπειρία

2020-σήμερα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2015-2020 Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2013-2015     Λέκτορας, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Έρευνα  Εργαστήριο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στοχαστική Βελτιστοποίηση, Αξιοπιστία και Συντήρηση, Έλεγχος Ποιότητας Παραγωγικών Διαδικασιών, Διαχείριση Αποθεμάτων   

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα(Laboratory of Quantitative Methods of Operations Research & Statistics in Engineering) MORSELab

Βιογραφικό

Η Σοφία Παναγιωτίδου γεννήθηκε το 1977 στην Κοζάνη. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει λάβει το δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, M.Sc στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων και Ph.D. στη Συντήρηση και στον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας από το Α.Π.Θ. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Erasmus University of Rotterdam και ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Τμήμα Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών συμπεριλαμβανομένων των Production and Operations Management, European Journal of Operational Research και International Journal of Production Economics. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, η Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού και η Διαχείριση Αποθεμάτων.

Full CV

Λίστα Μαθημάτων

Στατιστική

Έλεγχος Ποιότητας

 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων

Αξιοπιστία και Συντήρηση

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

·       Panagiotidou, S., 2019, «Joint Optimization of Spare Parts Ordering and Age-Based Preventive Replacement», submitted to International Journal of Production Research, to appear.

·       Panagiotidou, S., Nenes, G., Zikopoulos, C. and G. Tagaras, 2017, «Joint Optimization of Manufacturing / Remanufacturing Lot Sizes under Imperfect Information on Returns Quality», European Journal of Operational Research, 258 (2), 537-551.

·       Panagiotidou, S., 2014, “Joint optimization of spare parts ordering and maintenance policies for multiple identical items subject to silent failures”, European Journal of Operational Research, 235 (1), 300-314.

·       Panagiotidou, S., Nenes, G. and C. Zikopoulos, 2013, “Optimal procurement and sampling decisions under stochastic yield of returns in reverse supply chains”, OR Spectrum, 35 (1), 1-32.

·       Panagiotidou, S. and G. Tagaras, 2010, “Statistical Process Control and Condition-Based Maintenance: a meaningful relationship through data sharing”, Production and Operations Management, 19 (2), 156-171.

·       Nenes, G., Panagiotidou, S. and R. Dekker, 2010, “Inventory control policies for inspection and remanufacturing of returns: A case study”, International Journal of Production Economics, 125 (2), 300-312.

·       Panagiotidou, S. and G. Tagaras, 2007, “Optimal preventive maintenance for equipment with two quality states and general failure time distributions”, European Journal of Operational Research, 180 (1), 329-353.