Επιτροπή Δεοντολογίας

 Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε με Πράξη του Πρύτανη (ΑΔΑ ΨΚΨΣ469Β7Κ-ΓΧ9) σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και:

  α) Διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας
 β) Εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά – καταγγελία φοιτητών,
μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη.

Επικοινωνία στο e-mail:  Ethics@uowm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.uowm.gr/dioikisi/epitropes/epitropi-deontologias-toy-panepistimioy-dytikis-makedonias/