Αθηνά Κρέστου

Αθηνά Κρέστου

Θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Γραφείο: 2201, Κοίλα – Κοζάνη,

50100 Κοζάνη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 24610 68138

Fax: +30 24610 56601

email: akrestou@uowm.gr

Σπουδές

2013 PhD,  Παραγωγή νανο-κρυσταλλικού βαιμίτη από αργιλικά διαλύματα , Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

2001 MSc, Materials for Engineering Applications, University of SURREY, UK.

2000 Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, ΕΜΠ.

Εργαστήριο

—–

Βιογραφικό

Η Κρέστου Αθηνά γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 2001, συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey, UK και κατόπιν εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή της στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Από το 2001 έως και το 2008 εργάστηκε ως Εξωτερική Συνεργάτις – Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ, εκπονώντας ερευνητικά έργα σχετικά με  την αξιοποίηση βιομηχανικών  παραπροϊόντων ή αποβλήτων στη σύνθεση υλικών (συμπεριλαμβανομένων των νανο-δομημένων υλικών) και στη βελτιστοποίηση των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, για στοχευμένες εφαρμογές. Από το 2009 έως το 2018, εργάστηκε ως Εργαστηριακή και Επιστημονική Συνεργάτις του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ και Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕ, διδάσκοντας μαθήματα στις επιστημονικές περιοχές των Υλικών και του Περιβάλλοντος και εκπονώντας ερευνητικά προγράμματα σε αντίστοιχους τομείς. Από το Δεκέμβριο του 2019 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ.

FULL CV

Λίστα Μαθημάτων

 

Προηγμένα Υλικά – Νανοϋλικά

Υλικά για Περιβαλλοντικές & Ενεργειακές Εφαρμογές

Τεχνική Φυσικών Διεργασιών

Φυσικές Διεργασίες (το μάθημα διδάσκεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ)

Δημοσιεύσεις σε

GOOGLE SCHOLAR 

RESEARCH GATE   

SCOPUS

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

A. Krestou, D. Panias (2018), “Physicochemical properties of nano-crystalline boehmite precipitated from synthetic bayer liquor at 90oc: effect of neutralization rate”, Journal of Scientific and Engineering Research, Vol. 5, Issue 12, pp. 114-123, pp. 114-123.

Krestou A., Giozis I., Maroulis G., Kyriakou V., Tsanaktsidis, Kiratzis N.E., (2017), “Fabrication of thin electrodic films by solution aerosol thermolysis (SAT)”, ECS Transactions, 78 (1), pp. 1839-1850, DOI: 10.1149/07801.1839cest.

Athanasios Triantafyllou, Nicolas Moussiopoulos, Athina Krestou, George Tsegas and Fotios Barbas, Stelios Garas and Melina Adreadou,  (2017), “Application of Inverse Dispersion modeling for the determination of PM emission factors from fugitive dust sources in open-pit lignite mines”, Int. J. Environment and Pollution, Vol.62, Nos. 2/3/4, 2017, pp. 275-290.

A.I. Zouboulis, P. Samaras, A. Krestou and N.D. Tzoupanos, 2012, «Leather production modification methods towards minimization of tanning pollution: “Green Tanning”», Frezenious Environmental Bulletin, Vol.21, No. 8b, pp. 2406-2412.

D. Panias, A. Krestou, “Effect of synthesis parameters on precipitation of nanocrystalline boehmite from aluminate solutions”, Powder Technology 175, 2007, pp. 163-173.

A. Krestou, A. Xenidis, D. Panias, “Mechanism of aqueous uranium (VI) uptake by natural zeolitic tuff”, Minerals Engineering, 16, 2003, pp.1363-1370.

A. Krestou, A. Xenidis, D. Panias, “Mechanism of aqueous uranium (VI) uptake by hydroxyapatite”, Minerals Engineering, 17, 2004, pp.373-381.

A. Krestou, I. Giozis, G. Maroulis, A. Barbatsis, C. Tsanaktsidis, V. Kyriakou and N. E. Kiratzis, (2018), “Morphological Investigation of Thin Ceramic Films by Solution Aerosol Thermolysis (SAT)”, 15o Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Ιωάννινα 18-20 Οκτωβρίου 2018.

Krestou A., Giozis I., Maroulis G., Kyriakou V., Tsanaktsidis K., Kiratzis N.E., (2017), “Fabrication of thin electrodic films by solution aerosol thermolysis (SAT)”,Proceedings of the 15th International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells (SOFC-XV), July 23-28, 2017, Hollywood- Florida.

A. Krestou, A.G. Triantafyllou,  S. Garas, V. Tsekouras and C. Diamantopoulos, «Design, Construction and Testing of a Laboratory Chamber for Dust Generation and Sampling», 13th International Conference on Environmental Science and Technology, 5-7 September 2013, Athens.

D. Panias, A. Krestou, «Synthesis of nano-boehmite from aluminate solutions in catalytic applications», invited lecture in 3rd Interntional Symposium Of Light Metals and Composite Materials, 12-14 September, 2008, Belgrade, Serbia.

D. Panias, A. Krestou, «Effect of different anions on the precipitation of  fine particles of alumina hydrates from supersaturated sodium aluminate solutions», 2nd International Conference on  Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, AMIREG 2006, Hania, Greece, pp.269- 274.