Κανονισμοί – Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εφαρμόζει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου με σκοπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών. Συγκεκριμένα, έχει οριστεί ο κος Γ. Μαρνέλος Καθηγητής,  ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για κάθε φοιτητή/τρια. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Κανονισμοί

Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Χρήσης Υπολογιστικών Κέντρων

Κώδικας Δεοντολογίας ΠΔΜ (Code of Conduct UoWM)

Εσωτερικός Κανονισμός Ανταποδοτικών Υποτροφιών