Ενημέρωση Φοιτητών για το «Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή