Ενημέρωση Κατευθύνσεων και Αλλαγών του Προγράμματος Σπουδών

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με τις Κατευθύνσεις Σπουδών (που αφορά κυρίως τους φοιτητές που εισέρχονται στο 4ο έτος σπουδών τους). Εν συνεχεία, στις 13:00 θα ακολουθήσει ενημέρωση/συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στα μαθήματα του 2ου και 3ου κύκλου σπουδών (που αφορά όλους τους φοιτητές του 2ουκαι 3ου κύκλου). 

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην ψηφιακή αίθουσα mech4 (https://zoom.us/my/uowm.mech4).

Κατεβάστε την παρουσίαση / ενημέρωση από εδώ