ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Μαυρίκιος Πολίτης

 

Θέση

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο 208 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 24610 56653

email: mgpolitis@uowm.gr

Σπουδές

2009, Διδακτορικό δίπλωμα: ‘Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων και άλλα πορώδη μέσα’. 

1998 Πτυχίο Χημικού Μηχανικού με ειδίκευση (Masters in Engineering) σε Βιοτεχνολογικές διεργασίες (βαθμός: Merit)., Dep. Of Chemical Engineering, University of Surrey, Guildford

 

Έρευνα

Συσχέτιση δομικών χαρακτηριστικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε πορώδη υλικά.
Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών.

 

Βιογραφικό

Ο Μαυρίκιος Πολίτης είναι Χημικός Μηχανικός (MEng Chemical & Bioprocess Engineering, University of Surrey, UK) με Διδακτορικό στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ‘Έχει τη θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο τους επιστημονικούς υπολογισμούς και ανάλυση δεδομένων με Η/Υ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη λογισμικού αριθμητικής προσομοίωσης  για την περιγραφή φαινομένων ροής και μεταφοράς σε πορώδη υλικά και μεθόδους στοχαστικής ανακατασκευής πορωδών υλικών και των θεωρητικών προσομοιώσεων πολλαπλής κλίμακας των φαινομένων μεταφοράς ορμής και μάζας για τον υπολογισμό των αντίστοιχων μακροσκοπικών ιδιοτήτων σε πορώδη μέσα (διαπερατότητα, διαχυτότητα). Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 25 Ελληνικά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενος κύρια με το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ και ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Full CV

 

Λίστα Μαθημάτων

Εισαγωγή στους Η/Υ

Αριθμητική Ανάλυση

Υπολογιστική Μηχανική Ι (αυτόνομη διδασκαλία)

Ισοζύγια Μάζας-Ενέργειας (αυτόνομη διδασκαλία)

 

Δημοσιεύσεις σε

Google Scholar

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

M.E.Kikkinides, E.S, Politis, M.G. (2014) ‘Linking Pore Diffusivity with Macropore Structure of Zeolite Adsorbents. Part II:

Simulation of Pore Diffusion and Mercury Intrusion in Stochastically Reconstructed Zeolite Adsorbents’, Adsorption, 20(1), p. 5-20

M.E.Kikkinides, E.S, Politis, M.G. (2014) ‘Linking Pore Diffusivity with Macropore Structure of Zeolite Adsorbents. Part I: Three Dimensional Structural Representation Combining Scanning Electron Microscopy with Stochastic Reconstruction methods’, Adsorption, 20(1), p. 21-35

Politis, M.G., Kainourgiakis, M.E.Kikkinides, E.S & Stubos, A.K. (2011) ‘Investigating the Microstructure and Transport Properties relationship of Random Heterogeneous Materials Using Simulated Annealing Techniques’ 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics Athens, 30 June – 2 July 2011

Politis, M.G., Kikkinides, E.S., Kainourgiakis, M.E. & Stubos, A.K. (2008) ‘A hybrid process-based and stochastic reconstruction method of porous media’, Microporous and Mesoporous Materials, vol. 110, no. 1, p. 92-99.