Ηλεκτρονικά Έντυπα και Αιτήσεις

Ηλεκτρονικά Έντυπα Φοιτητές

Τα παρακάτω έντυπα είναι σε επεξεργάσιμη μορφή [.doc] ούτως ώστε να μπορείτε να τα επεξεργαστείτε και να προσθέσετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 5. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4957/2022 άρθρο 76
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
 9. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
 10. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 11. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
 12. ΑΙΤΗΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Χρήσιμα Έντυπα Διδακτικού & Διοικητικού Προσωπικού

Μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έντυπα στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.[ Κάντε κλικ εδώ ]