Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2023-2024

         ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

  1. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες https://noc.uowm.gr/www/newstudents/
  2. Η δήλωση μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές, μόνο για το χειμερινό εξάμηνου του ακαδ. έτους 2023-24 θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος

Σημειώνεται:

Οι πρωτοετείς φοιτητές, αφού ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, θα επικοινωνούν με τη Γραμματεία και τους διδάσκοντες  μόνο μέσω του ιδρυματικού τους email, το οποίο θα έχει τη μορφή mech0xxxx, όπου χχχχ θα είναι το ΑΕΜ (Αριθμός Ειδικού Μητρώου).

Κάθε άλλο email  από άλλο λογαριασμό θα αγνοείται και δε θα λαμβάνεται υπόψη λόγω προσωπικών δεδομένων.  

Ανακοινώσεις Σίτισης & Στέγασης για Πρωτοετείς Φοιτητές

Υποβολή Αιτήσεων Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες στην Κοζάνη 2022-2023 για Πρωτοετείς Φοιτητές… 

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης  το 2022-2023 για Πρωτοετείς Φοιτητές… 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Δωρεάν Σίτιση 2022-2023…

Υπόδειγμα Εκκαθαριστικού 2021…

Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%) για τη Χορήγηση Δωρεάν Σίτιση & Διαμονή στις Φ.Ε., κατά το Ακαδ. ‘Ετος 2021-2022

Ανακοίνωση προς του πρωτοετείς φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες για δωρεάν σίτιση

Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές που πάχουν από σοβαρές παθήσεις για διαμονή στις Φ.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Πρωτοετών Φοιτητών

Ανακοίνωση προς τους Πρωτοετείς Φοιτητές για Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης Ακαδ. ¨Ετους 2021-2022

Ανακοίνωση προς τους Πρωτοετείς Φοιτητές για Υποβολή Αιτήσεων Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες στην Κοζάνη

ΦΕΚ 1965 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ

Απαιτούμενα Διακαιολογητικά για Δωρεάων Σίτιση

Υπόδειγμα Εφορίας 2020

Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδ. ‘Ετους 2021-2022

  1. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες https://noc.uowm.gr/www/newstudents/                                                                                              
  2. Η δήλωση μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητέςμόνο για το χειμερινό εξάμηνου του ακαδ. έτους 2021-22 θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος

Σημειώνεται:

Οι πρωτοετείς φοιτητές, αφού ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, θα επικοινωνούν με τη Γραμματεία και τους διδάσκοντες  μόνο μέσω του ιδρυματικού τους email, το οποίο θα έχει τη μορφή mech0xxxx, όπου χχχχ θα είναι το ΑΕΜ (Αριθμός Ειδικού Μητρώου).

Κάθε άλλο email  από άλλο λογαριασμό θα αγνοείται και δε θα λαμβάνεται υπόψη λόγω προσωπικών δεδομένων.