Ημερίδα Κλιματικού Συμβολαίου του Δήμου Κοζάνης (Climate City Contract). Τετάρτη 29/03/2023, 12:00 – 14:30, Αμφιθέατρο ΑΠ1_8, Πολυτεχνειούπολη ΖΕΠ

Στόχος της ημερίδας είναι αφενός η ενημέρωση των διδασκόντων και των φοιτητών για τις δράσεις του Δήμου που σχετίζονται με την κλιματική ουδετερότητα και αφετέρου η εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής τους στις μελλοντικές εξελίξεις του τόπου και στον συνσχεδιασμό του κλιματικού συμβολαίου. Για την επίτευξη του δευτέρου θα χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό εργαλείο Mentimeter, με τη βοήθεια του οποίου θα επιτευχθεί η επιθυμητή αλληλεπίδραση και θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις των συμμετεχόντων ζωντανά με σκοπό την διευκόλυνση της συζήτησης και την αποτύπωση των αναγκών και επιθυμιών τους.

Ατζέντα Ημερίδας Κλιματικού Συμβολάιου