13° ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ), Αθήνα 15-17 Μαΐου 2024

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, διοργάνωσε το 1982 το “1° ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, µε στόχο να παράσχει στους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ ένα βήμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και για διευκόλυνση συνεργασιών. Αυτή η προσπάθεια βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και το συνέδριο έχει γίνει πλέον θεσμός, επεκτείνοντας τη θεματολογία σε συναφή και επίκαιρα επιστημονικά πεδία και έχοντας ήδη µία ιστορία δώδεκα επιτυχημένων διοργανώσεων.

Σήμερα, σε μια κρίσιμη συγκυρία, λόγω της έντασης της κλιματικής αλλαγής και της προοπτικής, των τεχνολογικών προκλήσεων αλλά και των κοινωνικο-οικονομικών προεκτάσεων της απολιγνιτοποίησης, ήτοι της ενεργειακής μετάβασης και απεξάρτησης από τον άνθρακα, το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διοργανώνουν το 13° ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Βασικό σκοπό των φορέων της διοργάνωσης αποτελεί να συνεχίσουν να προσφέρουν το κατάλληλο επιστημονικό βήμα στο σύνολο των Ελλήνων ερευνητών-επιστημόνων, όπου μπορούν να διατυπώσουν τεκμηριωμένες απόψεις και θέσεις για τη συμβολή των ΑΠΕ/ΗΜΕ στην υλοποίηση μιας κοινωνικά δίκαιης και βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ενεργειακός σχεδιασμός εν όψει των κλιματικών στόχων έως το έτος 2030».

Παράλληλα, ενθαρρύνονται νέοι Έλληνες ερευνητές να παρουσιάσουν το επιστημονικό τους έργο, ενώ ειδική μέριμνα έχει δοθεί ώστε καθιερωμένοι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν με τη σειρά τους τη διεθνή εμπειρία και το αντίστοιχο ερευνητικό τους έργο. Τέλος, στόχος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου Εθνικού Συνεδρίου είναι επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες υψηλού επιπέδου του Συνεδρίου να προωθηθούν για δημοσίευση, αφού αποδοθούν στα αγγλικά, σε ειδικές εκδόσεις (Special Issues) καθιερωμένων υψηλού επιπέδου διεθνών περιοδικών.

 Ιστοσελίδα συνεδρίου:  https://www.sealab-iht-confer2024.com/  

 Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ:

https://share.uowm.gr/download/40335a3c5c7d23f0c5968cdc6fe5ab3f3e11.html

 Περισσότερες πληροφορίες για το ΙΗΤ, καθώς και η αίτηση εγγραφής για νέα μέλη, είναι διαθέσιμεςστο: http://solarinstitute.gr/