Ανακοίνωση Μαθήματος «ΣΤΑΤΙΚΗ»

Στατική 1ο έτος

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος της Στατικής

την Πέμπτη 14-03-2024 στην Αίθουσα ΑΠ3_8 μεταξύ 13.00-15.00

Ο διδάσκων

Α. Τσάμης