Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2023-2024

         ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

  1. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες https://noc.uowm.gr/www/newstudents/
  2. Η δήλωση μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές, μόνο για το χειμερινό εξάμηνου του ακαδ. έτους 2023-24 θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος

Σημειώνεται:

Οι πρωτοετείς φοιτητές, αφού ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, θα επικοινωνούν με τη Γραμματεία και τους διδάσκοντες  μόνο μέσω του ιδρυματικού τους email, το οποίο θα έχει τη μορφή mech0xxxx, όπου χχχχ θα είναι το ΑΕΜ (Αριθμός Ειδικού Μητρώου).

Κάθε άλλο email  από άλλο λογαριασμό θα αγνοείται και δε θα λαμβάνεται υπόψη λόγω προσωπικών δεδομένων.