Ορκωμοσία Αποφoίτων – Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

«ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ «

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-ΚΟΖΑΝΗ-

 

Αριθμ. Συνεδρ. 341                                                                                           Αρ. πρωτ: 1521  

Κοζάνη, 26/08/2022 

                                                                                     Προς:

                                                                                      -Τα μέλη της  Συνέλευσης του Τμήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται  σε  συνεδρίαση  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης  του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, την Παρασκευή 02/09/2022  και  ώρα  12.00 στην αίθουσα 1.  

 

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Αναγόρευση και καθομολόγηση των  Διδακτόρων

κ. Βαρβούτη Γεώργιου και κ. Σεβεντεκίδη Παναγιώτη.

 

 

 

                                                                                                                                       Με τιμή

                                                                                                     Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                                                            Γεώργιος Νενές

                                                                                                                                   Καθηγητής

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  –  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΙΑΛΒΕΡΑ & ΜΠΑΚΟΛΑ  50 132 ΚΟΖΑΝΗ  Τηλ.: 24610 56604, 24610 56605 Fax: 24610 56601