Προκήρυξη Διαγωνισμού Ανάδειξης Υποτρόφων Ακαδ. ‘Ετους 2022-2023 από τα ‘Εσοδα Κληροδοτημάτων

Σας ενημερώνουμε με το υπ’ αριθμ. 72453/Ζ1/28-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αφορά σε Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2024.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία: https://share.uowm.gr/download/95425433e45337e9547538294109ed8436f9.html