Υποτροφίες ΙΚΥ από τα Έσοδα των Κληροδοτημάτων «Λεωνίδας Νικολαΐδης» και «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»