Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι η εξέταση των Σπουδαστικών Εργασιών, (Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού) θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 10-16 μ.μ.

Όσων η εξέταση της σπουδαστικής εργασίας αποτελεί εκκρεμότητα για τη λήψη διπλώματος, (φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα 5 έτη σπουδών) και επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει, αφού συνεννοηθούν με τους επιβλέποντες καθηγητές τους, να ενημερώσουν την Γραμματεία από 1-5 Οκτωβρίου, (στέλνοντας e-mail στο mech@uowm.gr με όνομα, ΑΕΜ, τίτλο σπουδαστικής εργασίας ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, επιβλέποντα Καθηγητή).

-Από τη Γραμματεία-