Δημόσια Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορος κου Βαρβούτη Γεώργιου

Σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 106 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας, (Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη, 1ος όροφος) θα γίνει η δημόσια εξέταση της διδακτορικής διατριβής του  υποψήφιου διδάκτορος κου Βαρβούτη Γεώργιου.

Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι:

«Design and evaluation of advanced CeO2-based transition metal catalytic composites for CO2 activation by renewable H2 toward synthetic CH4 and CO»

(Ελληνικός Τίτλος: Ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων καταλυτικών συστημάτων μετάλλων μετάπτωσης υποστηριγμένων σε CeO2 για την ενεργοποίηση του CO2 με ανανεώσιμο Η2 προς συνθετικό CH4 και CO)

Μέσω τηλεδιάσκεψης με το σχετικό σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mech1

Meeting ID: 519-288-0916