Ανακοίνωση και Πρόσκληση ΙΚΥ για πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων το από 16/03/2022  ηλεκτρονικό μήνυμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για τη χορήγηση Yποτροφιών για Eκπόνηση Διδακτορικής ‘Ερευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών.
Τα συνημμένα αρχεία στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://share.uowm.gr/download/0668bf6ff68f308aa69b31371852dec190d5.html