Νέα Παράταση Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμ. 2021-22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ’21-’22

Σύμφωνα με το έγγραφο: (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf),

του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές

θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

                                                                                                            Από το Τμήμα