Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Εκροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος