Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ κ. Παύλου Κιλιντζή

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., θα
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας zoom, η δημόσια εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα κου Παύλου Κιλίντζη. Η εξέταση είναι ανοιχτή στο κοινό. Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Μοντελοποίηση Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας»
Ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος zoom: https://zoom.us/my/uowm.mech4