Εξυπηρέτηση ΚΟΙΝΟΥ από τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Εξυπηρέτηση κοινού από τη Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται το κοινό καθημερινά, κατά τις ώρες 11:00-13:00, και μόνο για αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο (σχετικά: mech@uowm.gr, 24610-56600).

Στο κτίριο που στεγάζεται η Γραμματεία (Μπακόλα & Σιαλβέρα) είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας. Στο σχετικό χώρο εξυπηρέτησης κοινού της Γραμματείας ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων είναι ένα (1).

 

31/8/2020

Από τη Γραμματεία